top of page
sct-worldwide_1.jpg

Gebruik SNOMED CT

Lees meer over onze releasecyclus, vraag wijzigingen aan

SNOMED CT, maak uw eigen inhoud en vind informatie op kaarten met andere terminologieën en beschikbare vertalingen.

Release information
Maps
Changes

Informatie vrijgeven

 

SNOMED International hanteert een rigoureus schema voor productreleases. Het beheer van de releasecyclus omvat de planning, planning en gecontroleerde implementatie van nieuwe en gewijzigde release-artefacten in productieomgevingen. 

Het gedetailleerde beheer van alle onderdelen van de leveringslevenscyclus van hardware, software en data releases, maakt de levering van hoogwaardige producten en diensten mogelijk.

confluence_edited.jpg

Toewijzingen naar andere terminologieën en codesystemen

 

SNOMED CT is een terminologie die kan worden gecombineerd met andere internationale terminologieën, classificaties en codesystemen. Kaarten zijn associaties tussen bepaalde concepten of termen in het ene systeem en concepten of termen in een ander systeem die dezelfde (of vergelijkbare) betekenis hebben. 

Het doel van mapping is om een koppeling te maken tussen het ene internationale terminologie-, classificatie- en codesysteem en het andere om een aantal voordelen te verkrijgen. Deze omvatten:

  • Hergebruik van gegevens: Op SNOMED CT gebaseerde klinische gegevens kunnen worden hergebruikt om statistische en managementgegevens te rapporteren met behulp van andere terminologieën, classificaties en codesystemen

  • Behoud van de waarde van databij het migreren naar nieuwere database-indelingen en schema's

  • Vermijden van het meerdere keren invoeren van gegevensen het bijbehorende risico van hogere kosten en fouten

  • Interoperabiliteit tussen internationale terminologieën, classificaties en codesystemen

map.jpg

SNOMED CT wijzigen of toevoegen

 

SNOMED CT is een groeiend, evoluerend product. Hier kunt u leren hoe u kunt bijdragen om het nog sterker te maken.

crs.jpg
Namespace

Naamruimte-ID's

 

Als u geïnteresseerd bent in het maken van uw eigen inhoud of extensie, heeft u een naamruimte-ID nodig zodat uw inhoud aan u kan worden gekoppeld.

Aanvraagformulier naamruimte

Om een naamruimte-ID te krijgen, vult u een naamruimte-ID in Aanvraagformulier en e-mail het naar info@snomed.org.

namespace.jpg
Translations

Vertalingen

 

Naast de Engelstalige primaire release-indeling van SNOMED CT (de SNOMED CT International-release), is er ook een Spaanse vertaling beschikbaar die rechtstreeks wordt beheerd door SNOMED International.

Naarmate het aantal leden van SNOMED International blijft groeien, sluiten veel meer niet-Engels sprekende landen zich aan en neemt het verlangen naar vertalingen toe. Voor sommigen kan de behoefte aan vertaling een belemmering zijn om SNOMED CT te adopteren en lid te worden van SNOMED International. Daarom ondersteunen we vertalingen van SNOMED CT door leden door middel van begeleiding en financiële ondersteuning.

Er zijn ook een aantal vertalingen die worden beheerd door onze leden. Deze zijn toegankelijk via het relevante National Release Center.

Translations.jpg

Members

Information on our coalition of global Members

spacer.png

Release information

Release information on SNOMED CT and related products

spacer.png

Get SNOMED CT

Information about our license and fee structure

spacer.png

Global Patient Set

Built from the globally recognized SNOMED CT terminology standard at no cost to users

spacer.png
bottom of page