top of page
5step-briefing.jpg

Briefing in 5 stappen

Deze briefing in 5 stappen biedt u een overzicht op hoog niveau van wat SNOMED CT is, hoe het werkt en de voordelen van gebruik door middel van implementatievoorbeelden.

1

Wat is
SNOME CT?

SNOMED-CT:

 • Is de meest uitgebreide,meertalige klinische gezondheidszorgterminologie in de wereld

 • Is een bron met uitgebreide, wetenschappelijke gevalideerde klinische inhoud

 • Enables consistente weergave van klinische inhoud in elektronische medische dossiers

 • Is in kaart gebracht naar andere internationale normen

 • Wordt gebruikt in meer dan tachtig landen


De klinische terminologie van SNOMED CT heeft een ongeëvenaarde diepgang, waardoor clinici gegevens met grotere nauwkeurigheid en consistentie kunnen vastleggen. SNOMED CT blijft een groeiend en evoluerend product dat beter is gemaakt door de Community of Practice. 

SNOMED CT ondersteunt de ontwikkeling van uitgebreide klinische inhoud van hoge kwaliteit in elektronische medische dossiers. Het biedt een gestandaardiseerde manier om door de clinicus vastgelegde klinische zinnen weer te geven en maakt automatische interpretatie hiervan mogelijk.

De SNOMED CT International Edition, die maandelijks wordt uitgebracht, bevat meer dan 358.000 concepten.

2

Hoe werkt SNOMED CT?

Het logische SNOMED CT-model definieert de manier waarop elk type SNOMED CT-component en afgeleide gerelateerd en weergegeven is.

De belangrijkste componenttypen in SNOMED CT zijnconcepten,beschrijvingenEnrelaties.

 

Het SNOMED CT-model specificeert hoe de componenten kunnen worden beheerd in een implementatieomgeving om te voldoen aan een verscheidenheid aan primaire en secundaire toepassingen.

Concepten

Elkconceptvertegenwoordigt een unieke klinische betekenis, waarnaar wordt verwezen met behulp van een unieke, numerieke en machineleesbare SNOMED CT-identificatie. Deidentificatiebiedt een ondubbelzinnige unieke verwijzing naar elk concept en heeft geen toegeschreven menselijke interpreteerbare betekenis.

Concepts.png

Relaties

Arelatienschipvertegenwoordigt een associatie tussen twee concepten. Relaties worden gebruikt om de betekenis van een concept logisch te definiëren op een manier die door een computer kan worden verwerkt. Een derde concept, genaamd arelatie type(of attribuut), wordt gebruikt om de betekenis weer te geven van de associatie tussen de bron- en bestemmingsconcepten. Er zijn verschillende soorten relaties beschikbaar binnen SNOMED CT.

Concepts.png

Beschrijvingen

Beschrijvingenzijn de voor mensen leesbare termen die worden geassocieerd met klinische ideeën. Elke beschrijving heeft een beschrijvingstype en kan in bepaalde talen worden gemarkeerd als "voorkeur voor gebruik" or dialecten. Avolledig gespecificeerde naam (FSN) is een type beschrijving dat op unieke en volledige wijze de betekenis van het klinische idee weergeeft.Synoniemen zijn beschrijvingen waarmee hetzelfde concept op verschillende manieren kan worden uitgedrukt, die allemaal met hetzelfdeconcept-ID.

Concepts.png

Hoe wordt SNOMED CT gebruikt?

 

SNOMED CT zelf is slechts een deel van de oplossing om te voldoen aan de vereisten voor effectieve elektronische medische dossiers. Een terminologie op zich 'doet niets'. Om voordeel te halen uit het gebruik van een klinische terminologie, moet deze worden geïmplementeerd en gebruikt als onderdeel van een toepassing.

Het ontwerp van de softwaretoepassing waarin het wordt gebruikt en de doelstellingen en motivatie van de gebruikers zijn sleutelfactoren voor succes.

SNOMED CT is essentieel voor klinische documentatie, omdat het de representatie van gedetailleerde klinische informatie ondersteunt op een manier die automatisch kan worden verwerkt.

Realisatie van het vermogen van SNOMED CT om klinische informatie en op betekenis gebaseerd ophalen te ondersteunen, vereist een zorgvuldige overweging van de feitelijke instelling, in termen van gebruiksomvang, recordstructuur, gegevensinvoer, gegevensherstel en communicatie.

Benefit individuals, patients, and clinicians.png
3

Voordelen 


Op SNOMED CT gebaseerde klinische informatie komt zowel individuele patiënten en clinici als bevolkingsgroepen ten goede en ondersteunt evidence-based zorg.

Het gebruik van een elektronisch patiëntendossier verbetert de communicatie en vergroot de beschikbaarheid van relevante informatie. Als klinische informatie wordt opgeslagen op een manier die op betekenis gebaseerde retrieval mogelijk maakt, worden de voordelen enorm vergroot. 

De toegevoegde voordelen variëren van meer mogelijkheden voor real-time beslissingsondersteuning tot nauwkeurigere retrospectieve rapportage voor onderzoek en management.

4

Voordelen voor particulieren

SNOMED CT-compatibele klinische medische dossiers profiteren individuen door:

 • Zorgt ervoor dat klinische informatie consistent kan worden vastgelegd

 • Ondersteuningssystemen inschakelen om het record te controleren en realtime advies te geven

 • Het ondersteunen van het delen van geschikte informatie met anderen die betrokken zijn bij het verlenen van zorg, zodat alle zorgverleners de informatie op een gemeenschappelijke manier kunnen begrijpen

 • Maakt nauwkeurige en uitgebreide analyse mogelijk die patiënten identificeert die follow-up of verandering van behandeling nodig hebben

 • Taalbarrières wegnemen – SNOMED CT maakt meertalig gebruik mogelijk

individualized care.jpeg

Voordelen voor de bevolking

SNOMED CT-compatibele klinische medische dossiers komen de bevolking ten goede door:

 • Vergemakkelijking van vroege identificatie van opkomende gezondheidsproblemen, monitoring van de gezondheid van de bevolking en reacties op veranderende klinische praktijken.

 • Nauwkeurige en gerichte toegang tot relevante informatie mogelijk maken, kostbare duplicaties en fouten verminderen.

 • De levering van relevante gegevens mogelijk maken om klinisch onderzoek te ondersteunen en bewijs te leveren voor toekomstige verbeteringen in de behandeling.

 • Audits van zorgverlening verbeteren met opties voor gedetailleerde analyse van klinische dossiers om uitschieters en uitzonderingen te onderzoeken.

population

Ondersteuning van evidence-based gezondheidszorg

SNOMED CT-compatibele klinische medische dossiers ondersteunen evidence-based zorg door:

 • Koppelingen mogelijk maken tussen klinische dossiers en verbeterde klinische richtlijnen en protocollen.

 • Verbetering van de kwaliteit van de zorg ervaren door individuen.

 • Vermindering van de kosten van ongepaste en duplicatieve tests en behandelingen, beperking van de frequentie en impact van nadelige gebeurtenissen in de gezondheidszorg.

 • Het verhogen van de kosteneffectiviteit en kwaliteit van de zorg die aan de bevolking wordt geleverd.

data driven care.jpeg
5

Implementatie voorbeelden

Case-Study-7.jpeg

SNOMED CT in Biobank-netwerken

case-study_test_2.jpeg

Vastleggen van real-time, postoperatieve patiëntinformatie door middel van synoptische rapportage...

case-study_test_1.jpeg

Implementatie van één EPD-systeem op verschillende ziekenhuissites...

Get SNOMED CT

Information about our license and fee structure

spacer.png

Learn more

Explore the wide range of resources available to our community of practice

spacer.png
bottom of page